English

tin nổi bật

  • Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh

  • Tôn vinh những “Gương sáng Đảng viên” trong CNVC-LĐ Thành phố

  • Tổng kết công tác chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, lao động Thành phố

  • Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai chương trình công tác kiểm tra công đoàn năm 2017

  • Bí thư Thành ủy làm việc với Liên đoàn Lao động Thành phố

các đơn vị trực thuộc

liên kết website