English

tin nổi bật

  • Sôi nổi các hoạt động nữ công nhân, viên chức, lao động nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

  • Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM thi ẩm thực chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

  • Khai mạc chương trình “Giờ thứ 9” tại các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố

  • Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức họp mặt nữ cán bộ Công đoàn

  • Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận

các đơn vị trực thuộc

liên kết website