English

tin nổi bật

  • Chung kết Hội thi về phòng, chống HIV/AIDS Ngành Y tế Thành phố

  • Tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn năm 2016 Cụm Thi đua 5 LĐLĐ TP trực thuộc Trung ương

  • Quận 10 tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  • Công đoàn Satra trao tặng "Mái ấm công đoàn"

  • Công đoàn Ngành Y tế tặng xe đạp cho con CNVC-LĐ khó khăn

các đơn vị trực thuộc

liên kết website