English

tin nổi bật

  • Liên đoàn Lao động Thànnh phố tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và gương “Người tốt, việc tốt” năm 2016 - 2017

  • Đi bộ gây Quỹ ủng hộ chương trình "‎Vì người bạn đoàn viên Công đoàn"

  • Công đoàn HFIC sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  • Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 Cụm thi đua LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương

  • Liên đoàn Lao động Quận 1 tổ chức hội thi nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động

các đơn vị trực thuộc

liên kết website